Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: κοσμολογία, ανθρωπολογία και κοινωνιολογία του εξαγνισμού

Με τον Ευαγγελισμό της Παναγίας Θεοτόκου, η ελπίδα διαπερνά την ιστορία. Ο Ευαγγελισμός είναι ένα ιστορικό περιστατικό. Τον έκτο μήνα του χρόνου, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, απεσταλμένος από τον Θεό, εμφανίζεται…