Γιατί φεύγουν οι γιατροί;

Το δύσκολο ερώτημα θα ήταν: Γιατοί μένουν οι γιατροί;