“Θέλω μια νέα αρχή για την Θεσσαλονίκη. Η επένδυση στην παιδεία και την εκπαίδευσή μας, η δημιουργία αξιοπρεπών θέσων εργασίας και ιδίως για τα νέα παιδιά, η παροχή ευκαιριών για όλους και ιδίως για τις εργαζόμενες μητέρες – αυτά είναι τα ζητήμουμε για μια Κοινωνική Θεσσαλονίκη. Αυτό ακριβώς το όραμα του Γιάννη Νασιούλα για την […]

Advertisements