Περισσότερες μεταρρυθμίσεις ζητάει το ΔΝΤ

Αν και έχει εγκριθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την περαιτέρω χρηματοδότηση της Ελλάδος, οι πηγές του Ταμείου αφήνουν να εννοηθεί πως η συμμετοχή του δεν είναι αυτονόητη,…