Γεωργιλάς Αναστάσιος : οι ζωτικές προοπτικές του Δήμου Θεσσαλονίκης

Οι θέσεις μου για το ρυμοτομικό του Δήμου Θεσσαλονίκης περιστρέφονται γύρω από δύο άξονες : λειτουργικότητα και βιωσιμότητα. Το κέντρο της πόλης μας υποφέρει. Μέσα από την αρμοδιότητα του μηχανικού…

Advertisements