Μία ψυχή

Ο άγγελος, ως λέγουν, της υστάτης πορείας ξεναγός, επαναφέρει την φεύγουσαν ψυχὴν εις τὰ γνωστά της καὶ εις τὰ προσφιλή της μνήμης μέρη… Απηύδησα νὰ κυλινδώ μοιραίως του βίου μου…