Διδάκτορες στην Ελλάδα: Τιμή και Κατάρα…

Ύψιστη τιμή… αλλά σε πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα… ύψιστη κατάρα. Ίσως οι μεταδιδάκτορες θα πρέπει να προχωρήσουν σε ίδρυση συλλόγων μεταδιδακτόρων ανά την Ελλάδα και να διεκδικήσουν τα αυτονόητα: επένδυση στην Έρευνα, στην Παιδεία και στον Πολιτισμό. Επένδυση στο κοινωνικό, ανθρώπινο, φυσικό και πολιτισμικό μας κεφάλαιο. Επένδυση στην Ελλάδα!

Το Πάγκλαυτον Θέρος

Ο πολιτισμός δεν ταυτίζεται και δεν εξαντλείται στο «φολκλόρ». Δηλαδή, στην εμπορικά εκμεταλλεύσιμη εκδοχή κάποιας λαϊκής παράδοσης. Έχει βαθύτατες ρίζες που σχηματίζουν και επηρεάζουν τη νοοτροπία ενός λαού, την ιεραρχία…

Συνεχίζονται οι προκλήσεις για την ομογένεια των ΗΠΑ μετά την νέα απώλεια ημερήσιου σχολείου και εκκλησίας

Η επιστροφή στην καθημερινότητα από την θερινή ραστώνη φέρνει δύο νέα πλήγματα για την ομογένεια της Αμερικής: την απώλεια του παλαιότερου ναού των μεσοδυτικών πολιτειών, την Αγ. Τριάδα στο Σικάγο,…

Ελλάδα & Ομογένεια: ομοιότητες κατά τα ημαρτημένα

Την εβδομάδα που μας πέρασε, διεξήχθη η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Πρόκειται για το ανώτατο συλλογικό αντιπροσωπευτικό όργανο διοίκησης της πολυπληθούς αυτής Εκκλησίας, η οποία συνέρχεται ανά διετία.…