Περικλής Βιζουκίδης, ένας μεγάλος Ηπειρώτης και Έλληνας της Θεσσαλονίκης

Ο Περικλής Βιζουκίδης, ιδρυτής της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης, νομικός, συγγραφέας και πανεπιστημιακός που διατέλεσε καθηγητής του Αστικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αντεπιστέλλον μέλος της ακαδημίας Αθηνών την περίοδο από…