Ο μηχανισμός “rescEU”

Με αφορμή τις μεγάλες φυσικές καταστροφές που έπληξαν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε προτάσεις για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ο αρμόδιος Επίτροπος για…