Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Θ. Κυριάκος Ποζρικίδης

Ποιο είναι το όραμα του Διευθύνοντα Συμβούλου της Δ.Ε.Θ. Κυριάκου Ποζρικίδη;