Το φως στο χώρο

Η χρηστικότητα του φωτός φτάνει σήμερα στο απόγειό της. Το φωτοβολταϊκό πάρκο πήρε τη θέση της σποράς. Η αντιμετώπιση του φωτός ως ενέργεια μας στερεί τα ψυχολογικά και θεραπευτικά του…