Showing: 1 RESULTS
ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Robert Putnam: συμμετοχή στα κοινά και κοινωνικό κεφάλαιο

Εξηγήσεις για τη συρρίκνωση της κοινωνικοπολιτικής (civic) συμμετοχής και της κοινωνικής ζωής στις αμερικανικές κοινότητες προσπάθησε να δώσει ο πολιτικός επιστήμονας Robert Putnam. Στο έργο του Bowling Alone (Putnam, 2001), …

error: